Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Avioliitto ja avioero - Suomen suurlähetystö, Alger : Palvelut suomalaisille : Avioliitto ja avioero

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Avioliiton solmiminen Algeriassa

Suomen suurlähetystö ei voi vihkiä avioliittoon. Algeriassa toimivaltainen viranomainen on asuinkunnan viranomaiset. Kunnantalo eli daira vahvistaa vihkimismenettelyn ja tarvittavat asiakirjat. Käytännöt voivat vaihdella kaupunkien tai läänien välillä, joten suosittelemme olemaan yhteydessä omaan dairaan käytännön seikkojen varmistamiseksi. Samaa sukupuolta olevien vihkiminen ei ole mahdollista Algeriassa.

Algerian sisäminimisteriön mukaan vihkiminen edellyttää seuraavat asiakirjat:

 • enintään kolme kuukautta vanha syntymätodistus, suomalaisittain virkatodistus. Suomalainen todistus täytyy olla käännetty ranskaksi ja laillistettu. Katso laillistamisohjeet ulkoministeriön kotisivuilta.
 • vähintään toisella vihittävällä tulee olla kotikunnan viranomaisten (daira) myöntämä asuintodistus
 • lääkärintodistukset kummaltakin
 • henkilöllisyystodistukset
 • tarvittaessa seuraavat asiakirjat:
  -armeijan tai turvallisuusjoukkojen palveluksessa olevat tarvitsevat avioitumisluvan
  -alaikäisille poikkeuslupa
  -edelliseen avioliittoon liittyvä perhekirja (livret de famille)
  -naisen täytyy esittää edellisestä avioliitosta joko edellisen puolison kuolintodistus tai todistus avioerosta

Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröiminen Suomessa

Suomen kansalainen on lain nojalla velvoitettu pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Ulkomailla solmittu avioliitto on Suomessa virallinen vasta kun se on rekisteröity Suomessa.

Jotta avioliittotieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee henkilön toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu avioliittotodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lähimpään joko Suomen edustustoon tai sen voi lähettää Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Avioliittotodistus tulee olla virallisen kääntäjän englanniksi kääntämä ja käännös tulee laillistaa. Katso sivu Notaari ja laillistamisasiat

Mikäli henkilö toimittaa avioliittotodistuksen Suomen edustustoon, hänen on täytettävä lomake Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta, joka liitetään alkuperäiseen todistukseen. Sen jälkeen asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen tai henkilö voi toimittaa ne maistraattiin itse.

Mikäli sukunimi on muuttunut avioliiton yhteydessä ja avioliittotodistus lähetetään suoraan maistraattiin on suositeltavaa liittää mukaan lomake ”Sukunimen valinta vihkimisen yhteydessä”. Lisätietoa maistraateista.

Oikeusministeriön arabiankielinen esite Suomen avioliittolaista

Suomessa solmittu avioliitto on suotavaa rekisteröidä myös Algeriassa, mikäli toinen osapuoli on algerialainen. Rekisteröinnissä neuvoo kunnanviranomaiset eli daira.

Avioero

Suomen lain mukaan avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Lisätietoa avioerosta Suomessa

Ulkomailla Suomen kansalaiselle myönnetty avioero vaatii yleensä Helsingin hovioikeuden vahvistuksen ennen kuin ero voidaan rekisteröidä väestötietojärjestelmään.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 24.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot