Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Notaari- ja laillistamisasiat - Suomen suurlähetystö, Alger : Palvelut suomalaisille : Notaari ja laillistamisasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Notaari- ja laillistamisasiat

Suurlähetystö voi myöntää tai laillistaa asiakirjoja kuten asuinpaikkatodistus, avioitumistodistus, elossaolotodistus tai eläketodistus Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös ulkomaalaiselle. Suurlähetystöt voivat myös todistaa allekirjoituksen ja kopion oikeaksi. 

Notaari- ja legalisointiasiat ovat yleensä maksullisia toimenpiteitä, katso tarkemmat tiedot palveluhinnastosta.

Todistusta haettaessa tai asiakirjaa laillistettaessa tulee asiaa hoitavan henkilön pystyä kertomaan, mitä tarkoitusta varten todistusta haetaan tai asiakirja laillistetaan.

Legalisoitavia asiakirjoja ei voi toimittaa edustustoon postitse, ainoastaan henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Lähetystön asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin.

Asiakirjan legalisointi eli laillistaminen

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja legalisoitava eli laillistettava.

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja laillistetaan ns. Apostille-todistuksella. Algeria ei ole liittynyt Haagin sopimukseen. 

Algerian viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne ensin käännätetään englannin kielelle, sitten laillistetaan Algerian ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä. Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen notaaritoimitusmaksun.

Jotta suomalainen asiakirja vastaavasti voidaan esittää Algeriassa, se on ensin varmennettava Suomen ulkoasiainministeriössä ja tämän jälkeen Algerian suurlähetystössä Tukholmassa.

Mikäli asiakirjan laillistaa joku muu kuin asianomainen tulee laillistajalla olla mukanaan:

  • vapaamuotoinen, alkuperäinen ja yksilöity valtuuttajan allekirjoittama, päivätty valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimet sekä mitä asiaa varten valtuus on annettu.
  • henkilöllisyystodistus

Valtuuttaja on henkilö, jota asiakirja koskee, alaikäisen lapsen kohdalla valtuuttaja on hänen virallinen huoltajansa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 25.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot