Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen ja Algerian taloussuhteet - Suomen suurlähetystö, Alger : Suomi ja Algeria : Taloussuhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen ja Algerian taloussuhteet

Suomen ja Algerian välillä on ollut hyvät suhteet Algerian itsenäistymisestä lähtien. Talouden ja kaupan painoarvo maidemme kahdenvälisissä suhteissa on vuosien mittaan kasvanut. Algeriasta on tullut yksi Suomen merkittävimmistä kauppakumppaneista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella.  Algeria on Afrikassa Suomen kolmanneksi merkittävin vientimaa Etelä-Afrikan ja Egyptin jälkeen.  Algeria on rakenteelta tuontitalous, jonka vienti koostuu lähes yksinomaan raakaöljystä ja kaasusta.  Se on pysynyt paljolti viimeaikaisten taloudellisten vastoinkäymisten ulkopuolella, koska maa ei ole kovin tiiviisti integroitunut maailman talouteen ja se on lähes velaton. Lisäksi vahvojen varantojen turvin Algeria on toistaiseksi pystynyt pitämään talouden pyörät kasvu-uralla öljyn hinnan romahtamisesta huolimatta.  

Suomen ja Algerian välinen kauppa

Suomen ja Algerian välinen kauppavaihto lähes kaksinkertaistui tämän vuosikymmenen alussa.  Kokonaiskauppavaihto on vaihdellut parin viime vuoden aikana 300–350 miljoonan euron välillä. Suomen viennin osuus on tästä reilut 200 miljoonaa euroa.  Kauppavaihtoa tasapainottaa öljyn tuonti Algeriasta.

Kaupan rakenne on ollut pitkään perinteinen.  Algeria on ollut jo vuosikymmenien ajan merkittävä suomalaisen puutavaran ostaja. Puutavaran osuus viennistämme on edelleen puolet. Tämän lisäksi vientiämme ovat viime vuosina kasvattaneet erilaiset investointitavarat sekä materiaalit ja vilja. Merkittävin suomalainen investointi Algeriassa on Sampo-Rosenlewin yhteistyössä algerialaisten kanssa perustama puimuritehdas.

Algerian tuontikysynnän rakenne vastaa suomalaisyritysten tarjontaa, sillä rakentaminen Algeriassa on vilkasta. Maa pyrkii uudistamaan infrastruktuuriaan ja monipuolistamaan taloutensa rakennetta erityisesti kotimarkkinoille suuntautuvaa teollisuutta kehittäen, mistä yhtenä esimerkkinä on juuri Sampo-Rosenlewin tehdas.  Sektoreita, joilla suomalaisyrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia, ovat mm. meriteollisuus, satamat, telekommunikaatio, energian tuotanto ml. uusiutuvat energian lähteet, rakennusteollisuus, maa- ja metsätaloustuotteet ja jalosteet sekä terveyssektori.

Algerian liiketoimintaympäristö

Algerian taloudella on huomattavaa käyttämätöntä potentiaalia. Algerian hyvin valtiojohtoinen ja haastava liiketoimintaympäristö ovat hidastaneen tämän potentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä. Algerialla on kuitenkin mittavia suunnitelmia maan talouden uudistamiseksi.  Edustusto ja Suomen Team Finland – verkosto tarjoavat Algerian markkinoita koskevaa tietoa yrityksille, jotka suunnittelevat vientiponnistelujen suuntaamista maahan. Suomalaisia auttaa Algerian markkinoilla maamme hyvä maine. Luotettavuutta pidetään yhtenä suomalaisten kumppanien merkittävimmistä vahvuuksista. Algerian markkinoille pääsy edellyttää yrityksiltä kärsivällisyyttä ja onnistunutta paikallisen kumppanin valintaa. Ilman luotettavaa paikallista kumppania toimiminen Algerian markkinoilla on hankalaa. 

Algeria on säilynyt toistaiseksi poliittisesti vakaana eivätkä naapurimaiden tapahtumat ole tätä vakautta juurikaan järkyttäneet. Algeria on yksi harvoista maista, joissa sama valtakoneisto ollut vallassa käytännössä koko maan itsenäisyyden ajan.

© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot