Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Alger : Palvelut suomalaisille : Kansalaisuus ja syntymä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä päättää Ulkomaalaisvirasto. Ulkomailla oleskellessa kansalaisuusilmoitus jätetään Suomen edustustoon.

Suomen kansalaisuus voi perustua

  • vanhemman tai ottovanhemman kansalaisuuteen (periytymisperiaate)
  • Suomessa syntymiseen (syntymämaaperiaate)
  • vanhempien keskinäiseen avioliittoon (legitimaatio)
  • hakemukseen (kansalaistaminen)
  • ilmoitukseen.

Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisuuteen liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomen kansalaista ei voida estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Ulkomailla Suomen kansalainen saa apua paikalliselta Suomen edustustolta.

Tiettyihin valtion virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi poliisin ja tuomarin virat sekä eräät ulkoasiainhallinnon virat.
18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa (eduskunta-, presidentin- ja EU-vaalit) ja kunnallisvaaleissa.

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio, joten Suomen kansalainen on myös EU-kansalainen, jolla on EU-kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet kuten esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella.

Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä. Asevelvollisia ovat 18 vuotta täyttäneet miehet.

Suomen perustuslaissa on säädetty yksilön perusoikeuksista, jotka koskevat kaikkia Suomessa asuvia. Esimerkiksi laki on kaikille sama, sana on vapaa, uskontonsa voi vapaasti valita, voi kokoontua ilman lupaa, voi valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti.

Henkilön, joka haluaa hakea Suomen kansalaisuutta kannattaa ennen kansalaisuuden hakemista tarkistaa henkilötietojensa ajantasaisuus maistraatista, mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen, vaikutus veroihin, eläkkeeseen sekä asevelvollisuuteen.

Lisätietoa: Maahanmuuttovirasto www.migri.fi

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään aina Suomen kansalaisuuden, jos äiti on Suomen kansalainen tai jos avioliitossa syntyvän lapsen äiti on ulkomaalainen ja isä Suomen kansalainen. Tällöin maistraatti merkitsee lapsen Suomen kansalaisuuden väestötietojärjestelmään saatuaan tiedon lapsen syntymästä.

Tieto lapsen syntymästä ilmoitetaan Suomen väestötietojärjestelmään Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta -lomakkeella. Jätettäessä ilmoitusta Suomen edustustoon tarvitaan vanhempien passit tai muut viralliset henkilötodistukset sekä lapsen englannin kielelle käännetty ja asianomaisen maan ulkoasiainministeriössä legalisoitu syntymätodistus. Lapsen tulee olla mukana edustustolla lasta rekisteröitäessä.

Mikäli lapsella on myös toisen maan kansalaisuus, tulee ilmoitukseen liittää todistus asiasta. Todistuksen tulee olla viranomaisten laillistama. 

Lapselle voidaan anoa Suomen passia, kun maistraatti on tehnyt merkinnän Suomen väestötietojärjestelmään ja lapselle on saatu suomalainen henkilötunnus. 

Algerian ulkoministeriön ohje syntymätodistuksen hankkimisesta

Mikäli lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, tulee isyys vahvistaa ennen kuin lapsen kansalaisuus voidaan vahvistaa. 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot