Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ulkomaankaupan maksujen sääntelystä Algeriassa - Suomen suurlähetystö, Alger : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 24.1.2018

Ulkomaankaupan maksujen sääntelystä Algeriassa

Algeriaan vientiä harjoittavan yrityksen on huomioitava, että maksut ulkomaille ovat maassa luvanvaraisia ja tarkasti säädeltyjä. Säännöt muuttuvat usein ja saattavat aiheuttaa hankaluuksia yrityksille. Lokakuusta 2017 alkaen monille tuotteille on algerialaisen tuontiyrityksen haettava tuonnin ennakkolupa 30 päivää ennen tuotteiden laivausta ja tuojan on tehtävä pankkiinsa 120 prosentin takaus.

Algeriassa tavaroiden tuonnissa ainoat lain sallimat maksutavat ovat remburssi ja perittävät (EN: Cash Against Documents, FR: Remise Documentaire). Palveluiden tuonnissa sen sijaan kaikki maksutavat ovat sallittuja. Kaikki (joitain poikkeuksia lukuun ottamatta) ulkomaanmaksut vaativat silti keskuspankin ennakkoluvan, jonka tekee tuojan pyynnöstä tuojan algerialainen liikepankki (domiciliation bancaire).

Mikäli suomalainen tavarakauppaa Algeriaan harjoittava vientiyritys hakee kilpailuetua maksuaikaa myöntämällä, tulee se tehdä näiden instrumenttien avulla. Ostajariskin lisäksi on erityisesti huomioitava poliittinen maariski; Algeria pyrkii vähentämään tuontia ja siihen liittyen on syytä varautua yllättäviin sääntelymuutoksiin. Samoin eurooppalaiset kollegat ovat sanoneet suosittelevansa maansa yrityksille remburssin käyttöä edelleen riskienhallinnallisista syistä.

Algerian keskuspankki on ilmoittanut säädöksessä nro 5/2017, että tuontiyrityksen on haettava ”domiciliation bancaire” 30 päivää ennen tuotteiden laivausta ja tuojan on tehtävä pankkiinsa 120 prosentin takaus. Tämän ilmoitetaan koskevan vain tuotteita, jotka ovat tarkoitettu edelleen myytäviksi sellaisinaan ja jotka eivät ole teollisuuden tuotannontekijöitä.

30 päivän vaatimuksen tavoite on rajoittaa tuontikilpailua karsimalla markkinoilta heikot tuontiyritykset, sillä määräyksen johdosta tuonti sitoo paljon yrityksen käyttöpääomaa. Koska pääomalla on kustannus, joka tuojan on lisättävä tuotteiden hintoihin, heikentää se tuontitavaroiden hintakilpailukykyä kotimaisia vastaan.

120 prosentin vaatimusta selittävä tekijä saattaa olla Algerian suljetun valuutan virallisen kurssin yliarvostus. Ylitakaus suojaa takauksen riittävyyttä, mikäli dinaarin arvo laskee takausaikana ulkomaisia valuuttoja vastaan.

Muutoksia aiempina vuosina

Algeriassa laaditaan vuosittain budjettilaki (loi de finances), jossa säädetään veroista ja monesta muustakin asiasta. Lisäksi voidaan laatia täydentäviä budjettilakeja (loi de finances complémentaire).

Algeriassa oli vuoteen 2009 asti yleisesti käytössä remburssi (credit documentaire/CREDOC) ja perittävät (remise documentaire/REMDOC). Vuoden 2009 loi de finances complémentaire määräsi remburssin ainoaksi sallituksi ulkomaankaupan maksuvälineeksi. Tavoitteena oli ulkomaankaupan parempi seurattavuus ja tuonnin hillitseminen. Vuoden 2014 budjettilaissa hyväksyttiin perittävät toiseksi maksutavaksi, sillä maksuvälineiden rajoittamisella remburssiin ei ollut tavoiteltuja vaikutuksia. Lisäksi siitä aiheutui maksuvalmiusongelmia algerialaisille tuojayrityksille, kun tuotteet tuli maksaa ennen niiden haltuun saantia.

Algerian keskuspankki rajoitti elokuussa 2015 pankkien oikeutta avata rembursseja rajoittamalla auki olevien ulkomaantoimintaan liittyvien vastuiden kokonaismäärän korkeintaan pankin osakepääoman suuruiseksi.  Aiemmin limiittinä oli nelinkertainen osakepääoma. Tämän seurauksena tuojat saattavat joutua odottamaan remburssin avaamista, jos pankin limiitit ovat lähellä. Samalla remburssien käytön valvontaa tiukennettiin.

15.3.2016 otettiin käyttöön remburssikauppaan liittyvä ennakkolupajärjestelmä, jossa tuojien on rekisteröidyttävä elektroniseen tietopankkiin ennen remburssin avaamista. Remburssin maine on kärsinyt Algeriassa julkisuudessa kolauksen, kun on käynyt ilmi, että Algerian tiukkaa valuuttasäännöstelyä on kierretty remburssiin liittyvän ylilaskutuksen kautta.

Vuoden 2017 heinäkuussa hallitus jäädytti ulkomaanmaksujen ennakkolupien myöntämisen lukuisten tuotteiden osalta, jonka seurauksena myös määräystä edeltäviä toimituksia jäi seisomaan tulliin. Näistä toimista myös suomalaisyritykset joutuivat kärsimään. Jäädytykset purettiin ja korvattiin lokakuussa 2017 aiemmin mainitulla 30 päivän ja 120 prosentin säännöllä.

Lähetystösihteeri Ari Tenho toimii Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Algerissa.

Tulosta

Päivitetty 30.1.2018


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot