Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vakaasti kasvava Algeria - Suomen suurlähetystö, Alger

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Vakaasti  kasvava Algeria

Algeria on Pohjois-Afrikan alueen vakaimpia yhteiskuntia.  Vakauden peruspilarina ovat öljystä ja kaasusta saatavat tulot. Lisäksi vahvat puolustusvoimat ovat taanneet vakauden säilymisen.

Algerian hallitus panostaa vakauteen

Algerian sisällissota 90-luvun alussa oli osittain seurausta öljyn hinnan romahtamisesta. Öljyn hinta on nyt romahtanut jälleen. Algerian tilanne on kuitenkin toinen kuin parikymmentä vuotta sitten. Hallitus on kerännyt mittavan valuuttavarannon ja tulojen tasausrahaston, joiden avulla se voi kattaa öljyn hinnan romahduksen synnyttämän tulojen menetyksen toistaiseksi. Tästä on osoituksena, että IMF on nostanut Algerian tämän vuoden kasvuennusteensa 3%:iin.

Oranin satamaa

Tulos on hyvä maalle, joka saa 95% valuuttatuloistaan öljyn ja kaasun viennistä. Kasvu vauhti on kuta kuinkin sama kuin ennen öljyn hinnan romahtamista.  Öljyn hinnan romahtaminen näkyy siinä, että öljystä ja kaasusta saatavat tulot laskevat tänä vuonna yli 40%. Vaihtotaseen vajeen ennustetaan nousevan 17,7%:iin BKT:sta  ja budjettivajeeksi ennustataan 13,9%/BKT. Tämä ei  kuitenkaan näy Algerian katukuvassa. Työttömyysaste on heikentynyt vain reilulla prosentilla eikä IMF ennusta työttömyysasteen merkittävää lisäheikentymistä. Työttömyyden odotetaan pysyvän reilun 11%:n tasolla myös jatkossa. Suuri epävirallinen sektori toimii tärkeänä sosiaalisena puskurina mittavien tulonsiirtojen ohella.

Algerian tilannetta selittää  maan heikko integroituminen maailman talouteen ja valtion johtava rooli. Tämän seurauksen kasvu ei ole kiihtynyt hyvinäkään aikoina juuri 4-5% kovemmaksi, mutta toisaalta ei myöskään romahda kovin helposti huonoina aikoina. Lisäksi Algeria hyödynsi viime vuosikymmenen hyvät ajat maksamalla kaikki ulkomaiset velkansa pois etuajassa.   Valuuttakurssin ja tulojen tasausrahaston muodostama puskuri antaa hallitukselle lisäaikaa talouden sopeutustoimien suunnitelluun.

Kansalaisista huolehtimisesta ei tingitä

Algerian valtio pitää huolen kansalaisistaan. Vuoden 2016 budjetissa tulonsiirtoja korotetaan 7,5%. Samaan aikaa budjettia leikataan 9%. Tulonsiirtojen ja subventioiden osuus budjetista on lähes 40%. Leikkurilta säästyvät vain puuolustusvoimat ja koulutus. Niiden budjetti kasvaa, mutta muilta leikataan. Näin 

Torielämää

algerialaiset saavat ostaa leipää myös jatkossa 8 eurosentillä/patonki. Bensiini maksaa merkittävän hinnan korotuksen jälkeen edelleen alle 30 eurosenttiä litra ja dieseliä saa bensiiniäkin suuremman hinnan korotuksen jälkeen edelleen alle 20 eurosentillä litra. Asuminen on lähes ilmaista valtion subventoiman asuntotuotannon takia. Budjettileikkaukset näkyvät kuitenkin ministeriöiden budjeteissa. Julkisen sektorin investointihanekeista leikataan pertäti 50%. Tämän seurauksena monia julkisen sektorin hankkeita joudutaan lykkäämään. Valtio myös nostaa liikevaihtoveroja ml. polttoaineet, mikä on merkittävä muutos aiempaan politiikkaan. Lisäksi kauppaministerin mukaan hallitus harkitsee hankerahoituksen ottamista mm. Kiinasta. Energiayhtiöiden on määrä laskea liikeelle joukkovelkakirjalainoja hankkeidensa rahoittamiseksi.

Muutospaine kasvaa varantojen huvetessa

Ulkoinen muutospaine tulee kasvamaan, jos öljyn hinta säilyy pitkään alhaisena. Valuuttavarannon hupeneminen johtaa ennen pitkää valuutan arvon devalvoitumiseen ja inflaatiopaineiden kasvamiseen. Subventiopolitiikan takia tämä heikentää myös julkista taloutta, kun sosiaalisten tulonsiirtojen ja subventioiden osuus budjetista on lähes 40%. Suuri osa subventoiduista tuotteista on tuontitavaraa.

Hallituksen talouspoliittinen liikkumavara tulee supistumaan vuoden 2016 loppua kohti. Hallitus toivonee, että viimeistään vuonna 2017 maa voisi saada ainakin hienoista helpotusta ongelmiinsa öljyn hintakehityksen kautta. Tätä onkin syytä toivoa, sillä hallituksen toivoma Algerian muuttaminen tuontitaloudesta tuotantotaloudeksi ei käy kädenkäänteessä. Se vaatii onnistuakseen siirtymävaiheen aikana huomattavia oikein kohdennettuja subventioita. Hallitukselta tullaan vaatimaan jatkossa lisää julkisen talouden sopeutustoimia. Sen asemaa helpottaa se, että ulkomaista velkaa Algerian valtiolla ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan, joten tarvittaessa valtio voi rahoittaa budjettivajeitaan ja parantaa valuuttavarantoaan lainanotolla.

Algerian on vaikea vähentää tuontia kovin nopeasti, koska maan talouden tuontiriippuvuus on rakenteellista eikä korvaavaa kotimaista tuotantoa ole. Tuonti tullee säilymään lähivuosina noin 50 miljardin US dollarin tasolla. Se on noin 10 miljardia USD viime vuoden tuontia vähemmän.

Tuontia korvaava teollisuus hallituksen prioriteetti

Reformien tarpeessa Algeriassa ovat sekä julkinen talous että tuotantotalous. Julkisen talouden tulopohjaa on laajennettava ja karsittava subventioita. Vuoden 2016 budjetissa otetaan hienoisia askeleita tähän suuntaan veron korotusten muodossa. Samalla talouden rakennetta on monipuolistettava. Hallituksen ensisijaiseksi tavoitteeksi on nyt noussut tuontia korvaava teollisuus, mitä Algeriassa on moniin verrokkimaihin verrattuna suhteellisen vähän.

Algerialaisten ja suomalaisten liikemiesten kohtaaminen kesäkuussa 2015 Suomen suurlähetystön tiloissa

Renault avasi Algerian ensimmäisen henkilöautojen kokoonpanotehtaan viime vuoden lopussa. Tehdasta suunnittelevat myös Peugeot, Fiat, Iveco ja Scania. Sampo- Rosenlewillä on Algeriassa leikkuupuimureiden kokoonpanotehdas. Myös rakennusteollisuus on kehittymässä uusitun lainsäädännön tukemana. Jo perinteisesti Algeriassa on ollut lääkkeiden valmistusta, mikä on edelleen laajenemassa. Elintarviketeollisuus on yksi parhaiten viimevuosina kehittyneitä sektoreita. Teollisuuden osuus bkt:stä on kuitenkin edelleen alle 5%, joten sen painoarvo kansantaloudessa on suhteellisen pieni. Kun öljysektorin ulkopuolisen talouden kasvuvauhti on tänä vuonna noin 5%, se ei riitä nostamaan koko kansantalouden kasvua kovin korkealle ilman öljyn hinnasta saatavaa tukea. Tämän takia hallituksen rooli on ratkaiseva.

Uusi politiikka tarjoaa aiempaa parempia mahdollisuuksia yrityksille, jotka pystyvät siirtämään kokoonpanoa Algeriaan ja rakentamaan kokonaisvaltaisen kumppanuuden algerialaisten kanssa.  Haasteita viejille aiheuttaa tuonnin supistumisesta seuraava kilpailun kiristyminen ja mahdollinen tuontibyrokratian lisääntyminen.

Velalla voidaan ostaa lisäaikaa

Algeria voi ostaa tarvittaville reformeille lisäaikaa ottamalla kotimaista ja ulkomaista lainaa. Lisäksi kotimaisia finanssimarkkinoita tulee kehittää, jotta valtion roolia hankkeiden rahoituksessa voidaan vähentää. Pitemmän aikavälin vakauden säilyttäminen vaatii sisäpoliittisesti vaikeiden päätösten tekemistä. Sopeutusta on jatkettava. Algeria pyrkii tähän vähitellen ja hallitusti.

Tulosta

Päivitetty 20.3.2016


© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot