Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Schengenvisum - Finlands ambassad, Alger : Visum tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Schengenvisum

Finland har lagt ut mottagningen av visumansökningar i Algeriet till ett visumcenter i Alger, som upprätthålls av VFS Global.

Ansökningar tas emot genom tidsbeställning. Tid för inlämning av visumansökan kan beställas på adressen http://visa.finland.eu, per e-post info.finalg@vfshelpline.com  eller genom att ringa numret  +213 41 98 55 06.  Viseringscentralen och dess telefontjänst betjänar kunderna på engelska, franska och arabiska (söndag–torsdag kl. 9.00 – 16.00 lokal tid). Mer information om att lämna in en ansökan om Schengenvisum fås via VFS:s tjänst.

Ambassaden tar emot visumansökningar endast genom tidsbeställning.

Förfrågningar gällande visumansökningar ombeds att skickas per e-post till adressen visa.alg@formin.fi Ambassaden besvarar inte förfrågningar per telefon.

Visumansökan levereras till representationskontoret i god tid, gärna 3 - 4 veckor före planerad resa. Ansökningarna med sina bilagor lämnas in personligen i representationskontoret. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Representationskontoret behandlar inte de ansökningar eller tillhörande bilagor som skickats in per post, fax eller e-post.

Allmänna frågor om visum, svar på engelska, franska och arabiska.

 pdfSchengen visa - Frequently Asked Questions

pdfVisa Schengen - Questions fréquemment posées

pdfVisa Schengen en Arabe

Steg 1. Tidsbeställning

Mottagningstiderna bokas via viseringscentralens webbplats http://visa.finland.eu eller via telefontjänsten +213 41 98 55 06, eller per e-post info.finalg@vfshelpline.com.

Tid för inlämnande av ansökan vid ambassaden kan bokas via viseringscentralens ovannämnd webbplats eller via telefontjänsten.

Steg 2. Uppsättning av visumansökan

Generella krav på samtliga sökanden

-Personligt besök vid representationskontoret

-Pass (passet måste vara giltigt minst tre månader efter hemresedatum och ha minst två tomma sidor kvar) och kopior på passets uppgiftssida och eventuella tidigare Schengenvisum. Passet ska vara beviljat under de senaste tio åren.

-En pdfansökningsblankett för Schengenvisum, noggrant ifylld, daterad och signerad av den sökande.

-En passfoto i färg (max. 3 mån. gammalt, storlek 36 x 47 mm, ljus bakgrund). pdfPassfoto instruktion

-Reseförsäkring för resan. Försäkringen ska vara giltig under hela vistelseperioden i hela det område där medlemsstaterna fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.

-Biljettreservationer

Obligatoriska övriga bilagor beroende på resans syfte

Kommissionens dokument pdfCOM 6141 final som fastställer de dokument som krävs av algeriska visumsökanden. Dokumentet är endast på franska.

Privatbesök:

Ett underskrivet kallelsebrev av en person som bjuder in och är bosatt i Finland, där det framgår uppgifter om den som bjuder in och den inbjudne (namn, födelsedatum, adress, telefonnummer), resans syfte, resans längd och tidpunkt samt uppgifter om logi med adresser och uppgifter om relation mellan den person som bjuder in och den inbjudne. 

-En kopia på passet från den person som bjuder in.
-Ett ämbetsbevis från den person som bjuder in, om den sökande och den person som bjuder in är gifta. 
-Ett intyg som styrker släktskapet mellan den person som bjuder in och den sökande (t.ex. ämbetsbevis där släktskap framgår). 
-Ett intyg om den sökandes arbete/studier/semester.
-Ett intyg om den sökandes privata förmögenhet (till exempel ett kontoutdrag eller lönekvitton).
-En historik över inbetalda kostnader för lokala socialskyddsavgifter från en privatföretagare (CNAS) och ett handelsregisterutdrag.

Affärsresa/konferens:

-Ett inbjudningsbrev från finländskt företag/organisation, där det framgår kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, telefonnummer och adress), resans syfte och tidpunkt.
-Ett intyg om den sökandes arbete och lönekvitton för tre föregående månader.
-En historik över inbetalda kostnader för lokala socialskyddsavgifter (CNAS).
-Ett handelsregisterutdrag om den sökande är privatföretagare.
-En bekräftelse på resan från det företag/den organisation som sänder ut (ordre de mission) och resans syfte.
-Dokument som styrker samarbetet mellan företagen, t.ex. fakturor, protokoll eller annan korrespondens.

Obs! Representationskontoret tar inte emot dokument på arabiska, om de inte bifogas med en auktoriserad översättning på engelska eller franska.

Om den sökande är minderårig kräver man ett medgivande från vårdnadshavare om att barnet får resa.

Ambassaden förbehåller sig rätten att be den sökande om ytterligare dokument utöver de som står i listan här. Då behöver den sökande inte göra någon ny tidsbeställning, utan han eller hon kan komma direkt till visumenheten och uppvisa de ombedda dokumenten under dess öppettider.

Obs! Att uppvisa förfalskade dokument till Finlands myndigheter är ett brott. Vid uppvisande av falska dokument (t.ex. pass, arbetsintyg, CNAS-historik) gör legationen en brottsanmälan till Algeriets myndighet och Finlands polismyndighet.

Steg 3.  Visumavgift

Samtliga sökanden måste betala visumavgiften.  Visumavgiften återbetalas inte även om man nekas visum.

Visumavgiftens storlek kan du se på prislistan.

Tjänsten är avgiftsfri om det är fråga om:

-Ett barn under 6 år
-EU-medborgarens make/maka (bevis som styrker äktenskapet och makens/makans nationalitet ska uppvisas)
-EU-medborgarens minderåriga barn (bevis som styrker släktskapet och förälders nationalitet ska uppvisas)
-Innehavare av diplomatpass under tjänsteresa

Steg 4. Visumförfrågningar och inhämtning av beslut

Behandling av visumansökan tar oftast 14 arbetsdagar. I vissa fall kan behandlingstiden dock vara betydligt längre än så. Under semestertider bör man vara förberedd på att behandlingstiden är längre.

Ambassaden rekommenderar att den sökande betalar sina flygbiljetter först efter att ha fått ett positivt beslut.

Om någon annan än den sökande själv hämtar ut visumet, ska ambassaden ha vetskap om den personens identitet redan i förväg och den personen ska identifiera sig.

Uppgifter om visumets behandlingsskede och beslutets innehåll ges inte per telefon eller e-post. Ambassaden meddelar den sökande omgående när det finns ett färdigt beslut och den sökande kan komma och hämta ut det vid representationskontoret. Den sökande meddelas per e-post eller via sms-meddelande. Ambassaden önskar att de sökande inte själva tar kontakt med legationen och frågar efter i vilket skede av behandling deras ansökan befinner sig.

Även om visumet är beviljat gör man en uppskattning av förutsättningar för inresa i samband med inresekontrollen. Den visumpliktiga personen ska uppvisa ett giltigt resedokument, visum, reseförsäkring och vid behov även andra dokument i anknytning till resan. Därutöver ska den visumpliktiga personen ha tillräckliga medel i förhållande till resans längd, syfte och levnadskostnader i resmålet, både till vidareresa eller till returresa.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 20.7.2018


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter