Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 51/2014 - Finlands ambassad, Alger

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 51/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 51

Samtidigt som riksdagen slutbehandlade budgeten för nästa år och inledde sin julpaus började vårens kommande riksdagsval märkas allt mer. Speciellt Samlingspartiet, vars stöd i mätning efter mätning under hösten sjunkit söker klart profilera sig. Under veckan gick partiledare Alexander Stubb till storms både utrikes- och inrikespolitiskt.

Stubb angrep Centern

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) gick i början av veckan till ett överraskande hårt angrepp på Centern. Enligt honom söker framförallt Paavo Väyrynen, Seppo Kääriäinen och Paula Lehtomäki lösgöra Finland från EU:s sanktionspolitik mot Ryssland. Detta är ett försök att föra in Finland i en gråzon av den typ Finland befann sig på Sovjetunionens tid under det kalla kriget, formulerade sig samlingspartiledaren. Han tyckte inte om att det i Finland finns kretsar som reagerar på Rysslands åtgärder på samma sätt som Finland reagerade på Sovjetunionens någon gång för länge sedan.

Stubb fick snabbt svar på tal från Centern. Paula Lehtomäki talade om försök till stämpling och framhöll att Centern står bakom EU:s sanktioner men vill sköta de bilaterala relationerna utöver EU:s politik, medan Stubb vill koncentrera allt till EU. Hon sade sig helt ställa upp bakom president Sauli Niinistös politik.
Centerns partiledare Juha Sipilä följde upp med att deklarera stöd för Niinistö och utrikesminister Erkki Tuomioja och efterlyste mer dialog och underströk betydelsen av att upprätthålla bilaterala förbindelser.

Presidenten samlade partiledarna

I slutet av veckan samlade president Sauli Niinistö partiledarna för en diskussion om utrikespolitiken. När han sammanfattade den förklarade han att ingen nu gick in för att lyfta upp frågan om medlemskap i Nato men att ingen vill frånkänna sig möjligheten. Bred enighet rådde, enligt Niinistö om att det egna försvaret utgör en hörnsten, att samarbetet med Sverige skall utvecklas liksom kompanjonskapet med Nato och relationerna till USA. Statsministerns angrepp på Centern ville han inte kommentera och förklarade att överläggningen inte kommit till på grund av den debatten.

Stubb ser konsensus som hot

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) anser att Finland krälar med handbromsen på trots att räddningen skulle ligga i smidighet. Handbromsen gäller, enligt honom, inte bara politiken utan också traditionella företag, fackliga organisationer och arbetsgivarcentralen. Den centrala orsaken till rådande problem är försöken att fatta beslut i samförstånd - konsensusen, förklarade Stubb.
Nästa regering borde inte längre bygga på brett samförstånd utan på snabba beslut. Stubb konkretiserade med exemplet arbetslivslagstiftning. Om arbetsmarknadsorganisationerna inte kommer överens om större smidighet och mer flexibilitet måste regeringen, enligt honom ta över.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Fackcentralen FFC:s (finska LO:s) ordförande Lauri Lyly lät förstå att facket nog kan ta strid om det är det statsministern vill. Han ville emellertid hellre söka förhandlingslösningar.

Sdp gick om Saml.

Socialdemokraterna gick om Samlingspartiet i TNS Gallups nya opinionsmätning för Helsingin Sanomat. Skillnaden är inte stor - 16,9 mot 16,7 - men Sdp:s trend går uppåt och Samlingspartiets nedåt. Centern ligger klart i topp med ett stöd på 26,1 procent. Sannfinländarnas resultat var 14,2.

Finansministeriet ser visst hopp

Finansministeriet ser i sin nya ekonomiska prognos ett visst hopp för den finländska industrin. Ministeriet är något hoppfullare än flera institut och banker både vad gäller år 2015 och år 2016. För innevarande år räknar man med +0,1 procent, för nästa år 0,9 och för därpå följande 1,3 procent.

Växande inkomstklyftor

Statistikcentralen kunde under veckan rapportera att inkomstklyftorna växte under fjolåret jämfört med året innan. Den tio procent som förtjänade mest fick en realökning på 2,6 procent medan den tio procent som förtjänade minst fick nöja sig med 0,3 procent i ökning. Medianinkomsten år 2013 var 23 715 euro i enpersonhushåll.

Skriv ut

Uppdaterat 23.12.2014


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter