Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 46/2014 - Finlands ambassad, Alger

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 46/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 46

Veckans stora nyhet handlade om regeringens verkliga långkörare, reformen av social- och hälsovården. Nu skedde ett verkligt genombrott som kan innebära att reformen blir av före vårens riksdagsval. I övrigt kretsade veckan kring gruvkonkursen i Talvivaara och oppositionens alternativ till regeringens budget.

Genombrott i social- och hälsoreformen

Regerings- och oppositionspartierna nådde under veckan ett genombrott i de utdragna förhandlingarna om en omfattande reform av social- och hälso- och sjukvården. Enighet råder nu om att produktionsansvaret ges högst nitton samkommuner inom ramen för fem regioner. Ingen enskild kommun kan ges produktionsansvar om inte samtliga kommuner inom samkommunen är eniga.

Allmänt tolkades lösningen som ett nederlag för Samlingspartiet som kritiserat planerrna för att skapa monopol som missgynnar privata aktörer. Från Samlingspartiets sida betecknas lösningen emellertid som en kompromiss.

Avsikten med reformen är att förbättra social- och hälsovården så att alla medborgare ges samma service oberoende av bostadsort. Helhetsansvaret flyttas från kommunerna till fem regioner och produktionsansvaret till högst nitton samkommuner.

Ännu kvarstår en rad praktiska arrangemang samt frågan om hur reformen relaterar till gällande grundlag och dess skrivningar om kommunalt självstyre.

Meningen är att lagknippet skall ges riksdagen i början av december och reformen behandlas före vårens riksdagsval.

Oppositionen vill skärpa höginkomsttagarnas skatt

Under riksdagens behandling av oppositionspartiernas alternativa budgetar framgick det att Centern, Sannfinländarna och Vänsterförbundet alla ville skärpa höginkomsttagarnas inkomstbeskattning. Centern och Sannfinländarna lade fram förslag om olika former av företagsstöd medan Vänsterförbundet ville satsa mer på bland annat sysselsättning och cleantech. Vänsterförbundet och Sannfinländarna ville öka upplåningen medan Centerns resultat stannade på samma nivå som regeringens förslag.

Finansminister Antti Rinne (Sdp) tackade å ena sidan oppositionen för goda intentioner men hade också hittat fantasifulla och ur hatten dragna belopp.

Aktieägandet fortsatt offentligt

Finansministeriet har satt stopp för de långt gående planerna på att delvis hemlighålla aktieägande. Tidigare tänkte man sig offentlig information endast fyra gånger i året och då endast när det gäller innehav av minst 500 aktier. Det förslag som nu presenterats innebär om det godkänns att vem som helst kan få reda på alla finländares aktieägande när som helst.

Framtid för Talvivaara

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) betecknade under veckan Talvivaara gruvan som ett gigantiskt nationellt projekt som regeringen gör allt för att trygga. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) berättade att statsmakten aktivt söker en ny ägare som kan fortsätta verksamheten. Regeringen har beslutat att verksamheten fortgår trots konkursen (Se tidigare Debatt i Finland). Enligt Vapaavuori fortsätter processen i flera månader och några löften om att arbetet kröns med framgång vågade han inte lova.

Niinistö kritiserade regeringar

President Sauli Niinistö riktade i en intervju under veckan synnerligen hård kritik mot de senaste regeringarna. Enligt honom förkunnade regeringarna många gånger att de gjort allt det som fortfarande är ogjort. Han talade om en illusorisk politik.

Sverige harr lindrigare löneskatt

En finländsk medelinkomsttagare betalar mer i skatt än europeer i snitt och skillnaden jämfört med Sverige är stor, framhöll Skattebetalarnas chefsekonom Mikael Kirkko-Jaakkola under veckan. Enligt de siffror som presenterades är till exempel skatte för en inkomst på drygt 41 000 euro 6,8 procent högre i Finland än i Sverige. För låginkomsttagarnas del ligger beskattningen på allmäneuropeisk nivå.

Rysk statlig kanal börjar sända på finska

En ny rysk statsägd notisbyrå MIA Sputnik börjar uppenbarligen vid årsskiftet sända nyheter på finska. Den nya byrån grundar redaktioner i 34 länder för att producera material både i nätet och i radiokanaler. Enligt uppgift har rekrytering av journalister redan inletts i Helsingfors.

Skriv ut

Uppdaterat 18.11.2014


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter