Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 43/2014 - Finlands ambassad, Alger

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 43/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 43

Den omfattande social- och hälsovårdsreform som under hela valperioden sysselsatt regeringen och avslöjat stora motsättningar väckte under veckan igen debatt som kan leda till att hela reformen trots allt skjuts på. Centern rycker för tillfället ifrån övriga större partier och toppar klart i opinionen.

Centern drar ifrån

Centern är det klart största partiet, enligt TNS Gallups opinionsmätning för Helsingin Sanomat. Enligt mätningen skulle 22,3 procent av finländarna rösta på Centern om val skulle arrangeras nu. Samlingspartiet registrerades för ett stöd på 19,4 procent. Under de senaste två månaderna har Samlingspartiets stöd sjunkit med nära två procentenheter medan Centerns ökat med 2,3 procentenheter. Socialdemokraterna har knappt passerat Sannfinländarna och ligger nu trea med ett stöd på 16,2 procent mot 16,1 för Sannfinländarna. Vänsterförbundets stöd är 8,7 och De grönas 8,2 procent. Svenska folkpartiet ligger på 4,2 och kristdemokraterna på 3,6 procent.

Förändringarna i understöd mellan Samlingspartiet och Centern förklarades av flera experter bero på partiledarskiftet inom Samlingspartiet och partiets nya ministrars utspel. Social- och hälsovårdsminister Laura Rätys uttalande om inkomster och hennes skatteplanering samt miljöminister Sanni Grahn-Laasonens inställning till lagstiftningen om fredande av kärr (Se tidigare Debatt i Finland) ansågs ha påverkat partiets understöd negativt.

Dragkamp om socialreformen

Den omfattande reformen av social- och hälsovården som i början av sommaren föreföll klar (Se tidigare Debatt i Finland) förefaller efter den gångna veckan allt annat än klar. Statsminister Alexander Stubb (Saml.) lät förstå att reformen kanske skjuts upp, ordföranden för riksdagens statsutskott Kimmo Sasi (Saml.) tvivlade på att riksdagen hinner behandla lagen och social- och hälsovårdsminister Laura Räty (Saml.)  ville ge privata producenter av tjänster samma möjligheter som offentliga. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Oppositionspartierna Centern och Sannfinländarna som ställt upp bakom reformen beskyllde omedelbart Samlingspartiet för att bryta mot den tidigare överenskommelsen. Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet stämde in i kritiken. Reformen tycks nu stå och falla på Samlingspartiets slutliga inställning.

Knapp omröstning om könsneutral äktenskapslag förestår

Riksdagen kommer uppenbarligen att i november avgöra avgöra om Finland får en könsneutral äktenskapslag. Regeringen har till följd av Kristdemokraternas medverkan avstått från att lägga fram en proposition men ett medborgarinitiativ har aktualiserat frågan i riksdagen. I lagutskottet sade en majoritet nej men det är öppet hur en omröstning i plenum slutar. Frågan är en så kallad samvetsfråga där inga gruppbeslut fattas i riksdagen.

Militärhjälpen underlättas

I samband med den svenska operationen gällande undervattenverksamhet blev det klart att Finland söker ändra gällande lagstiftning för att möjliggöra militär hjälp till andra länder och mottagande av militär hjälp från andra länder. Gällande lagstiftning möjliggör hjälp endast vid räddningsoperationer. Arbetet på en lagändring har inletts på basen av senaste säkerhetspolitiska redogörelse.

Ny ordförande för företagarna

Finlands företagare har fått ny ordförande. Företagaren Jyrki Mäkynen från Seinäjoki leder nu organisationen som samlar främst små och medelstora företag.

Skriv ut

Uppdaterat 28.10.2014


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter