Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 42/2014 - Finlands ambassad, Alger

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 42/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 42

Motsättningarna mellan de två stora regeringspartierna fortsätter att framträda och media talar redan om att Socialdemokraterna inlett sin valkampanj och att Samlingspartiet går högerut efter partiledarskiftet. I övrigt har riksdagen debatterat kärnkraft och USA förklarat sig berätt att bejaka en finländsk Natoansökan.

USA stöder om Finland söker Natomedlemskap

USA:s Natoamabassadör Douglas Lute som under veckan besökte Finland förklarade att USA skulle stöda en finländsk anhållan om medlemskap i Nato. Han sade sig inte kunna bedöma övriga Natoländers inställning men framhöll att samarbetet med Finland vunnit erkänsla och Finland är en avancerad kompanjon.
Lute kommenterade också de ryska kränkningarna av finskt och svenskt luftrum och trodde att det var fråga om testning eller provokationsförsök.

Oenighet om svensk rapport om finsk ekonomi

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) meddelade under veckan att regeringen beställt en rapport över den finländska ekonomins tillstånd och lämpliga lösningar för de närmaste åren av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg. Borg skall på basen av finländska sakkunnigrapporter ge en situationsbild och föreslå centrala mål och åtgärder. Rapporten skall vara klar våren 2015.
Enligt Stubb är det bra att få en utomståendes  syn. Enligt honom har Sverige visat gott exempel.

Finansminister Antti Rinne (Sdp) betecknade det hela som Stubbs beställningsarbete av en partikollega och framhöll att det i Finland finns större expertis. Han ville ha fler rapporter och efterlyste debatt.

Kärrskyddslagen stoppades

Den nya miljöministern Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) stoppade under veckan slutberedningen av kärrskyddslagen. Ministern vill ännu överväga skyddsåtgärderna och gå vidare på frivillig väg. Åtgärden väckte omedelbart starka reaktioner från den nyss avgångne miljöministern Ville Niinistö (Grön), miljö- och naturorganisationerna och Socialdemokraterna. Också inom Samlingspartiet väckte minsterns åtgärder starkt delade känslor.

Den aktuella lagen har beretts i många år och tar sikte på frivilliga åtgärder men tillåter tvångsåtgärder. Tillskyndarna ser tvånget som nödvändigt då ägoförhållandena när det gäller kärr är brokiga och fredningsbeslut måste gälla hela kärr, inte delar.
I media tolkades ministerns åtgärder som ett uttryck för att Samlingspartiet söker sig högerut efter partiledarbytet.

Stubb såg russofobi i kärnkraftsdebatten

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) sade sig notera förutfattade meningar och ren "russofobi" i debatten när riksdagen diskuterade bolaget Fennovoimas förändrade kärnkraftsplaner. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) nöjde sig med att uppmana riksdagsledamöterna att hålla huvudena kalla.

Från De grönas sida hävdades att kraftverksleverantören Rosatom är ett tidigare ministerium och direkt lierat med Putin. Dess uppgift är att driva Rysslands geopolitiska intressen, hette det. Vapaavuori ansåg att kraftverket minskar Finlands beroende av ryska energileveranser, medan De gröna framhöll att bränslet kommer från Ryssland, liksom teknologin och anläggningen.

Sdp vann fiskeritvisten

Dragkampen om pensionärernas rätt till fritt fiske med spö och nät vanns av Socialdemokraterna. Samlingspartiet gav efter och regeringen kunde slå fast innehållet i förslaget till ny fiskelag. Om riksdagen godkänner förslaget ersätts nuvarande regionala fiskeavgifter med en riksomfattande avgift för personer mellan 18 och 65 år. Fiske med metspö och pilk är fritt och kostnadsfritt medan fiskeavgiften för fiske med spö och nät blir 39 euro i året.

Kreditförsämringen fick liten betydelse

Kreditvärderingsbolaget Standard & Poor´s beslut om sänka Finlands kreditvärdighet fick synnerligen små omedelbara följder. Massskuldebrevsräntan steg i början av veckan med enast 0,02 procent till 1,04 procent och skillnaden till Tysklands motsvarande ränta förblev oförändrad. Den noterade förändringen skulle innebära en tilläggskostnad på endast tre miljoner euro i året. De faktiska följderna blir klara först senare i år då staten bjuder ut nya masskuldebrev.

Skriv ut

Uppdaterat 22.10.2014


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter