Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 41/2014 - Finlands ambassad, Alger

FINLANDS AMBASSAD, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Tel. +213-21-692 925, E-post: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 41/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 41

Regeringen kunde i slutet av veckan registrera en klar motgång när kreditvärderingsbolaget Standard & Poor´s sänte Finlands kreditvärdering. Hittills har både Katainens och Stubbs regeringar varit måna om AAA från alla centrala kreditvärderingsbolag. Beslutet bäddar för nya motsättningar i regeringen. I övrigt har statsministerns Natouttalanden fått kritik och utrikesministern besökt Ryssland.

AAA blev AA+

Kreditvärderingsbolaget Standard & Poor´s sänkte under veckan Finlands kreditvärdighet från AAA till AA+ och motiverade sänkningen med den finländska åldersstrukturens utveckling och svaga tillväxtutsikter. De två andra centrala bolagen Moody`s och Fitch har hållit fast vid AAA-klassificeringen. S&P:s beslut väntas kosta ett par hundra miljoner euro i ökade räntekostnader.

Enligt statsminister Alexander Stubb (Saml.) framhöll att varningsklockorna redan länge ljudit men inte tagits på allvar. Han efterlyste nya åtgärder och kallade redan v idtagna för "bara början"..

Finansminister Antti Rinne (Sdp) varnade för hafsiga åtgärder och nya nedskärningar. Istället efterlyste han infrastrukturinvesteringar.

Stubb kritiserades för Natouttalanden

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) fick ta emot kritik från oppositionen för sina uttalanden utomlands om Nato. Enligt oppositionen tolkas Stubbs personliga åsikter om Nato lett som Finlands officiella inställning. Han beskylldes också för att vara Natoivrare och även seglande Natohök.

Stubb sade sig alltid ha hänvisat till regeringsprogrammets skrivning om att inte söka medlemskap men hålla optionen. Han ämnar emellertid fortsätta att föra fram sin egen åsikt och debattera frågan.

Tuomioja besökte Moskva

Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) besökte under veckan Moskva i samband med att en bok han skrivoit kom ut i rysk översättning. Han träffade utrikesminister Sergej Lavrov vid en lunch. Vid en presskonferens betonade Lavrov att länderna har en speciell relation och beklagade att sanktionerna under senare tid påverkat handeln. Tuomioja höll fast vid EU:s beslut ifråga om krisen i Ukraina och sade att Finland inte eftersträvar någon speciell ställning när det gäller att lösa krisen. Lavrov ondgjorde sig över att regeringen i Kiev får stöd oberoende av vad den gör och beskyllningar riktas mot "de frivilliga kämparna" i östra Ukraina.

Ryssland störde havsforskningsfartyg

Det finländska havsforskningsfartyget Aranda har två gånger störts av ryska krigsfartyg. Störningarna ägde rum på internationellt vatten utanför Gotland. Om bord var en grupp svenska forskare. Trots att händelserna skedde i början av augusti och i början av september fick den finländska regering besked om incidenterna först under veckan. Kaptenen ombord bedömde inte incidenterna som riskfyllda men forskarna uppfattade situationerna som störande.

Den finländska regeringen beslöt att inte begära någon förklaring av Ryssland.

Energipolitiska beslut

Regeringen beslöt inför riksdagens energipolitiska debatt om en sänkning av skatten på torv och en ökning av stödet till träflis. Besluten tog musten ur en del av oppositionens kritik och bred enighet rådde om behovet av att öka den inhemska energiproduktionen, förutom vattenkraften.

Skiljelinjen i riksdagen följer inte partigränser eller regering, opposition när det gäller utbyggnaden av kärnkraften. Samlingspartiet och Sannfinländarna är för, Vänsterförbundet och De gröna mot. Inom Centern och Socialdemokraterna är en majoritet  för, medan Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna är delade.

Finländarna fortsatt för EU

Om finländarna idag skulle ta ställning till medlemskap i Europeiska unionen skulle majoriteten vara klarare än 1994. Då röstade drygt 56 procent ja, idag skulle procenten vara 59, enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat.

Ryyslands anseende sjunkit

Rysslands anseende bland finländarna har försämrats, enligt en rundfråga som Försvarshögskolan och Polishögskolan gjort. Hela 74 procent ansåg att deras egen uppfattning om Ryssland försämrats. 46 procent sade sig inte ha påverkats av krisen i Ukraina.

På frågan om landets militära försvar ansåg 61 procent att det är bäst att utveckla den egna försvarsförmågan. Cirka hälften ville fördjupa det nordiska samarbetet men endast 15 procent var för Natomedlemskap.

Kritiken mot regeringen växer

Kritiken mot den sittande regeringen har ökat under sommaren. Alexander Stubbs (Saml.) regering får förtroende av 45 procent av finländarna men misstros av 43 procent, enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. Ännu i våras var siffrorna klarare. Bland Samlingspartiets väljare är stödet massivt, nära nittio procent medan motsvarande procenttal bland socialdemokraterna är 64.

Exporten minskar

Den finländska exporten minskade under augusti månad med sex procent, jämfört med augusti ifjol. Detta är betydligt mer än beräknat. 

Skriv ut

Uppdaterat 14.10.2014


© Finlands ambassad, Alger | Kontaktuppgifter