Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Alger: Viisumit ja oleskeluluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumit

Huom! Suomen suurlähetystö Alger'ssa on joutunut keskeyttämään toistaiseksi turistihakemusten vastaanottamisen 12.8.2018 lähtien.  Turistihakemusten jono on pahoin ruuhkautunut ja uusien hakemusten vastaanotto on jouduttu keskeyttämään.  Jo sisään jätettyjen turistihakemusten käsittely jatkuu normaalisti.

Kaikki muut viisumihakemustyypit – viralliset vierailut, liikematkat, perheiden ja ystävien tapaamiset – käsitellään edelleen normaaliin tapaan.

Schengen viisumisäännöstön 5. artiklan mukaan hakijan tulee hakea viisumia sen jäsenvaltion edustustosta, jonne tosiasiallisesti on matkustamassa.

Suomi ulkoistaa Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Algeriassa

Suomi ulkoistaa viisumihakemusten vastaanoton 27.07.2017 alkaen VFS Globalin ylläpitämään viisumikeskukseen. Ulkoistamisen tavoitteena on helpottaa Schengen-viisumin hakemista. Ajan viisumihakemuksen jättämiseksi voi varata etukäteen, hakemus voidaan täyttää online-palvelussa ja hakija voi pyytää passin palauttamista haluamaansa osoitteeseen Algeriassa kuriirin välityksellä.

Suomi rajoittaa toistaiseksi Algeriassa VFS Globalin ylläpitämään viisumikeskuksessa vastaanotettujen Suomen Schengen-viisumihakemusten määrän kymmeneen (10) hakemukseen päivässä. Hakemuksen voi jättää ainoastaan ajanvarauksella. Ajan viisumihakemuksen jättämiseksi voi varata osoitteesta http://visa.finland.eu tai sähköpostitse info.finalg@vfshelpline.com tai soittamalla puhelinpalveluun +213 41 98 55 06. Keskus palvelee ranskaksi, englanniksi ja arabiaksi sunnuntaista torstaihin klo 09.00-16.00. Myös Suomen Algerin suurlähetystö ottaa viisumihakemuksia vastaan ainoastaan ajanvarauksella ja näitäkin aikoja voi varata yllämainittujen yhteystietojen kautta. Hakemuksia voi jättää sunnuntaista torstaihin klo 8:30 – 16:00.

Hakijan on aina jätettävä hakemus henkilökohtaisesti, jolloin otetaan myös biometriset tunnisteet. Viisumikeskus veloittaa jokaisesta hakemuksesta palvelumaksun.

Suomen Algerin suurlähetystö käsittelee jatkossakin kaikki viisumihakemukset ja tekee niihin päätökset.

Vastauksia englanniksi, ranskaksi ja arabiaksi useimmin kysyttyihin kysymyksiin:

pdfSchengen visa - Frequently Asked Questions

pdfVisa Schengen - Questions fréquemment posées

pdfVisa Schengen en Arabe

Vaihe 1: Ajanvaraus

Ajanvaraus viisumikeskukseen ei ole pakollista, ja keskus palvelee myös ilman ajanvarausta olevia hakijoita. Hakija voi varata ajan jättääkseen viisumihakemuksen osoitteesta http://visa.finland.eu tai sähköpostitse info.finalg@vfshelpline.com tai soittamalla puhelinpalveluun +213 41 98 55 06. Keskus palvelee ranskaksi, englanniksi ja arabiaksi sunnuntaista torstaihin klo 09.00-16.00. Suomen Algerin suurlähetystö ottaa viisumihakemuksia vastaan ainoastaan ajanvarauksella, myös näitä aikoja voi varata yllämainittujen yhteystietojen kautta.

Vaihe 2: Viisumihakemuksen kokoaminen

Yleiset vaatimukset jokaiselta hakijalta:

 • Henkilökohtainen käynti viisumipalvelukeskuksessa
 • Passi (voimassa vähintään kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen, jäljellä vähintään kaksi tyhjää sivua)  sekä kopiot passin tietosivusta ja mahdollisista aiemmista Schengen-viisumeista. Passin tulee olla myönnetty viimeisen kymmenen vuoden aikana.
 • pdfSchengen-viisumihakemuslomake (pdf) huolellisesti täytettynä, päivättynä ja hakijan itsensä allekirjoittamana
 • Yksi värillinen passivalokuva (max. 3 kk vanha, koko 36 x 47 mm, vaalea tausta) pdfValokuvaohje
 • Matkavakuutus matkan ajaksi. Vakuutuksen on oltava voimassa kaikkialla Schengen-säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella koko vierailun ajan. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.
 • Matkalippuvaraukset
 • Oleskelulupa ja siitä kopio, jos hakija ei ole Algerian kansalainen.

Pakolliset muut liitteet matkan tarkoituksesta riippuen:

Komission asiakirja pdfCOM 6141 final, joka määrittää algerialaisilta viisuminhakijoilta vaadittavat asiakirjat. Asiakirja on vain ranskaksi.

 Yksityisvierailu

 • Allekirjoitettu kutsukirje Suomessa asuvalta kutsujalta, josta käy ilmi kutsujan ja kutsuttavan tiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero), matkan tarkoitus, matkan kesto ja ajankohta, selvitys majoituksesta osoitteineen, selvitys kutsujan ja kutsuttavan välisestä suhteesta.   
 • Kopio kutsujan passista           
 • Kutsujan virkatodistus, jos hakija ja kutsuja ovat naimisissa
 • Todistus kutsujan ja hakijan välisestä sukulaissuhteesta (esim. virkatodistus josta sukulaisuus ilmenee).
 • Todistus hakijan työstä/opiskelusta/lomasta
 • Todistus hakijan varallisuudesta (esimerkiksi tiliote tai palkkakuitit)
 • Yksitysyrittäjältä paikallisten sosiaaliturvamaksujen historiikki maksetuista maksuista (CNAS) sekä kaupparekisteriote.

Liikematka/konferenssi

 • Kutsukirje suomalaiselta yritykseltä/organisaatiolta, josta käy ilmi yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja osoite), matkan tarkoitus ja ajankohta
 • Todistus hakijan työstä sekä palkkakuitit edellisen kolmen kuukauden ajalta
 • Paikallisten sosiaaliturvamaksujen historiikki maksetuista maksuista (CNAS)
 • Kaupparekisteriote, mikäli hakija on yksityisyrittäjä
 • Lähettävän yrityksen/organisaation vahvistus matkasta (ordre de mission) sekä matkan tarkoituksesta
 • Asiakirjoja yritysten yhteistyöstä, esim. laskuja, pöytärkirjoja tai muuta kirjeenvaihtoa.
 • Hotellivaraus tai todistus majoituksesta.

Huom: Edustusto ei ota vastaan arabiankielisiä asiakirjoja, ellei niiden liitteenä esitetä virallista käännöstä englanniksi tai ranskaksi.

Alaikäsiltä hakijoilta vaaditaan huoltajien suostumus matkaan.

Lähetystö pidättää itsellään oikeuden pyytää hakijalta lisädokumentteja ohessa listattujen lisäksi. Tällöin hakijan ei tarvitse tehdä uutta ajanvarausta, vaan hän voi tulla esittämään pyydetyt asiakirjat suoraan viisumiyksikköön sen aukioloaikoina.

Huom: Väärennettyjen asiakirjojen esittäminen Suomen viranomaiselle on rikos. Lähetystö tekee kaikista sille esitetyistä väärennetyistä asiakirjoista (esim. passi, työtodistus, CNAS-historiikki) rikosilmoituksen Algerian  viranomaiselle ja Suomen poliisiviranomaiselle.

Vaihe 3.  Viisumimaksu

Jokaisen hakijan on maksettava viisumimaksu.  Viisumimaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen. Viisumipalvelukeskus perii käsittelymaksun.

Viisumimaksun suuruuden voi tarkistaa oheisesta palveluhinnastosta.

 Maksua ei peritä, jos kyseessä on:

 • Alle 6-vuotias lapsi
 • EU-kansalaisen puoliso (todisteet avioliitosta sekä puolison kansalaisuudesta esitettävä)
 • EU-kansalaisen alaikäinen lapsi (todisteet sukulaisuussuhteesta sekä vanhemman kansalaisuudesta esitettävä)
 • Diplomaattipassin haltija virkamatkalla

Vaihe 4: Viisumitiedustelut ja päätöksen noutaminen

Viisumihakemuksen käsittely kestää yleensä 14  työpäivää. Joissakin tapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin olla huomattavasti tätä pidempi. Loma-aikoina on syytä varautua tavallista pidempiin käsittelyaikoihin.

Suurlähetystö suosittelee lentolippujen maksamista vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut myönteisen päätöksen.

Tietoja viisumin käsittelyvaiheesta ja päätöksen sisällöstä ei anneta puhelimitse tai sähköpostitse. Viisumipalvelukeskus ilmoittaa hakijalle heti, kun päätös on tehty. Suurlähetystö toivoo, että hakijat eivät itse ota lähetystöön yhteyttä ja kysele hakemuksensa käsittelyvaiheesta.

Myönnetystä viisumista huolimatta maahantulon edellytykset arvioidaan maahantulotarkastuksen yhteydessä. Viisumivelvollisen tulee esittää voimassa oleva matkustusasiakirja, viisumi, matkustajavakuutus ja tarvittaessa myös muita matkaan liittyviä asiakirjoja. Lisäksi viisumivelvollisella tulee olla riittävät varat suhteessa oleskelun kestoon, tarkoitukseen ja elinkustannuksiin matkakohteessa, sekä jatko- tai paluumatkaan.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot