Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Alger : Tietoa Algeriasta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Ambassade de Finlande
10 Rue des Cèdres, El Mouradia, Alger, Algérie
Puh. +213-21-692 925, S-posti: sanomat.alg@formin.fi
Français | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Algeria

Suhteet

Suomi tunnusti Algerian heti sen itsenäistyttyä vuonna 1962 ja avasi suurlähetystön Algeriassa ensimmäisten maiden joukossa. Suomen ja Algerian suhteet ovat tästä lähtien olleet hyvät. Sisällissodan aikana 1990-luvulla yhteydenpito tosin väheni, mutta 2010-luvulla vierailuvaihto on vilkastunut. Suomi avasi edustuston Alger'ssa uudelleen vuonna 2011 ja Algeria avasi suurlähetystön Helsinkiin vuonna 2016.

 

Vuosina 2011-2016 Algeriassa vierailivat Suomen ulkomaankauppaministeri, maatalous- ja ympäristöministeri, valtiosihteeri ja kaksi alvaltiosihteeriä.  Algeriasta Suomessa on vieraillut telekommunikaatioministeri vuonna 2013 ja ulkoministeri tammikuussa 2019.

 

Tiede- ja kulttuurisuhteita on edistetty järjestämällä tieteellisiä seminaareja, osallistumalla EU:n ja Algerian väliseen twinning-projektiin maan teollisten innovaatioiden strategian tukemiseksi, järjestämällä konserttivierailuja ja osallistumalla EU:n elokuva- ja teatterifestivaaleihin. Tampereen yliopistolla on virallinen yhteistyösuhde Algerian tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Juva Tryffeli on tehnyt yhteistyösopimuksen Constantinen yliopiston yhteydessä toimivan bioteknologiakeskuksen kanssa.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

EU-maiden vienti Algeriaan on kääntynyt laskuun, etkä Suomikaan ole kokonaan välttynyt viennin heilahtelulta.  Suurin selittäjä on sahatavaratullit, joka pysäytti vuonna 2017 viennin puoleksi vuodeksi. Sahatavarakauppa laski 41 prosenttia 94:stä 55 miljoonaan euroon. Sahatavarakauppa saatiin uudelleen käyntiin vuoden 2017 lopussa, ja vuonna 2018 Suomen viennin arvo oli jo 175 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen  verrattuna 51 prosenttia.

 

Algeriasta Suomeen tuodaan satunnaisesti öljyä ja kaivannaisia. Kauppa on Suomelle vahvasti ylijäämäistä. Suomi vie Algeriaan sahatavaran lisäksi sellua, kartonkia ja paperituotteita sekä koneita ja laitteita. Suomen tullin tilastojen mukaan sahatavara kattaa Suomen viennistä reilusti yli puolet.

 

Algerian talouskasvu on pysynyt 2 – 3 prosentin välillä öljyn hinnan laskusta huolimatta. Maa hakee nyt kasvua myös öljysektorin ulkopuolelta, mikä lisää kysyntää investointihyödykkeille. Talouden monipuolistaminen ulottuu suomalaisten keskeisille osaamisalueille, mutta strategisen otteen puuttuminen hidastaa kehitystä.  Mahdollisuuksia on mm. voima-, vesi- ja teknologiasektoreilla, uusiutuvassa energiassa, satamainfrastruktuurissa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

 

Marraskuussa 2016 toteutettiin Team Finland -vienninedistämismatka maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaisen johdolla. Matkan teemana olivat puu, maatalouskoneet, viljat ja vesiosaaminen. Matkalle osallistui kymmenen suomalaisyritystä.

 

Merkittävin suomalaisinvestointi Algeriaan on toistaiseksi Sampo-Rosenlew Oy:n yhdessä paikallisen kumppanin kanssa perustama leikkuupuimuritehdas. Tehtaasta on tullut näkyvä käyntikortti suomalaisille Algerian markkinoilla, ja ensimmäinen vientitoimitus Nigeriaan on lähdössä. Merkittävä teknologiansiirtohanke on algerialaisen IRIS-yrityksen pääasiassa henkilöautojen renkaita suomalaisen Black Donuts –yrityksen tieto-taidon pohjalta valmistava tehdashanke. Algeriassa on kasvava autojen kokoonpanoteollisuus. Myös Afrikan vientimarkkinoille Abloyn turvateknisiä tuotteita valmistavan tehtaan käynnistäminen on vireillä, ja algerialainen Faderco on hankkimassa Valmetilta pehmopaperikoneen uuteen tehtaaseensa. Nokia myi aikanaan Algerian ensimmäisen mobiiliverkon ja on vahvasti mukana operaattoreiden verkkojen modernisoinnissa.

 

Algerian hallitus pyrkii löytämään keinoja vastata alijäämäiseen ulkomaankauppaan. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä keskipitkällä aikajänteellä on kotimaisen tuotannon kasvattaminen. Lyhyellä aikavälillä tuontia pyritään hillitsemään myös vaihtuvilla kaupanesteillä. Vuonna 2016 Algeria otti käyttöön EU:n ja Algerian välisen assosiaatiosopimuksen vastaisesti tuontilupajärjestelmän henkilöautoille, betonille sekä harjateräkselle. Huhtikuun alussa 2017 Algerian talousministeriö päätti asettaa mm. puutavaran tuontilisenssien piiriin ja yrityksille annettiin vajaa kaksi viikkoa aikaa hakea lisenssiä. Puutavara poistettiin tuontilisenssien piiristä loppuvuodesta 2017. Tuolloin tuontilisenssien sijaan ja osin rinnalle tuli tullimaksuja, kulutusveroja ja tuotekohtaisia tuontikieltoja, jotka koskivat kaikkiaan 877 tuotetta. Suomi ja Euroopan Unioni ovat jatkuvassa keskusteluyhteydessä Algeriaan viranomaisiin, jotta Algeria tiedottaisi etukäteen käyttöön otettavista välineistä eikä asettaisi assosiaatiosopimuksen vastaisia tuonninesteitä.  Algerian hallitus päätti tammikuussa 2019 korvata tuontikiellot tuotekohtaisilla, 30 - 200 prosentin suuruisilla ”väliaikaisilla ylimääräisillä suojatulleilla”, jotka kattavat kaikkiaan 1095 tuotetta.

 

 

Kulttuurisuhteet

 

Suomalaiset, suomen kieli

Algeriassa asuu noin 40 Suomen kansalaista, joista useimmilla on Algerian ja Suomen kaksoiskansalaisuus.

Sopimukset

  • Sopimus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta (SopS 8-9/2007)
  • Taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus (SopS 13/1984)

Vierailut

Suomen ulkomaankauppaministeri vieraili Algeriassa liikemiesdelegaation kanssa joulukuussa 2012. Suomen ulkoministeri vieraili Algeriassa helmikuussa 2014. Suomen maatalous- ja ympäristöministeri vieraili Algeriassa marraskuussa 2016 yritysdelegaation kanssa. 

 
Algerian telekommunikaatioministeri vieraili Suomessa syyskuussa 2013 ja ulkoministeri tammikuussa 2019.

 

Algerian hallitus huhtikuussa 2019:

docxAlgerian hallitus 31.3.2019 (docx, 16kt)

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Algeria sijaitsee Pohjois-Afrikassa. Naapurivaltioita ovat

 

  • Marokko,
  • Mauritania 
  • Mali
  • Niger
  • Libya
  • Tunisia

Asuminen, asunnot

Algeriassa on saatavan länsimaiset standardit täyttäviä asuntoja, mutta asuntojen vuokrataso ulkomaalaisille on hyvin korkea. Monet ulkomaalaiset asuvat erillisissä omakotitaloissa, joihin kuuluu usein pieni puutarha. Keskustan alueen ulkopuolella asuttaessa monissa taloissa on yövartiointi.

Autot

Algerin kaupungissa on metro, raitiovaunu- ja bussiliikennettä. Käytännössä monilla alueilla liikkuminen edellyttää taksin käyttöä. Taksin käyttö on varsin edullista.

Ilmasto

Algeria sijaitsee samalla leveysasteella Malagan kanssa. Talviseen aikaan Algeria on kuitenkin varsin altis Atlantilta tuleville matalapaineille, minkä takia talvisin saattaa olla jopa kylmempää ja sateisempaa kuin Etelä-Espanjassa. Kesät puolestaan voivat olla hyvinkin kuumia eteläisten ilmavirtausten ja Saharasta tulevan mannermaisen korkeapaineet asettuessa Algerian ylle. Kevät sää on usein varsin epävakaa. Sen sijaan syksyt ovat ilmaston kannalta myönteisiä, koska lämpimiä säitä riittää usein lokakuun loppuun saakka.

Joukkoliikenne

Taksi on ulkomaalaisen kannalta kätevin tapa liikkua Algerissa. Algerissa on myös metro, rautatie ja bussiliikennettä, mutta niiden käyttö ei ole usein mahdollista.

Juomarahat

Ravintoloissa on tapana antaa juomarahaa. Myös taksikyydistä annettu maksu usein pyöristetään. Sen sijaan julkisen vallan edustajille ei ole syytä antaa juomarahaa.

Jätehuolto

Algerin kaupungissa jätehuolto toimii säännöllisesti. Talousjätteet kerätään talojen edestä joka yö.

Kodinhoitoapu

Kodinhoitoapua on saatavana, mutta sen taso saattaa vaihdella. Normaali siivoojan päiväpalkka on ulkomaalaisten palveluksessa on noin 15 - 20 euroa päivässä.

Koulut ja opiskelu

Algeriassa on ulkomaalaisille lapsille vain ranskankielisiä kouluja. Ranskan suurlähetystön ylläpitämään kouluun saattaa kuitenkin olla vaikea päästä. Englanninkielisiä kouluja ei ole toistaiseksi.

Käymälät

Ravintoloiden ja kahviloiden yhteydessä on käymälöitä, joita myös ulkomaalaiset voivat käyttää.

Lapset

Pienille lapsille Algerissa on lasten tarhoja ja pienten lasten kanssa Algerissa asuminen on mahdollista etenkin, jos asuu omakotitalossa. Sen sijaan teini-ikäisille lapsille vapaa-ajan toimintamahdollisuudet ovat rajoitetut.

Liikennekäyttäytyminen

Algeriassa on eteläinen liikennekulttuuri, minkä takia varovaisuus ja kärsivällisyys ovat valttia. Liikenne on ajoittain äärimmäisen ruuhkainen, koska esimerkiksi Algerin kaupungin katuinfrastruktuuri on riittämätön autokannan kokoon nähden.

Majoitus

Algeriassa on länsimaiset standardit täyttäviä hotelleita, vaikka maassa ei toistaiseksi ole ollut mahdollista perustaa kansainvälisten ketjujen suoraan hallinnoimia hotelleja. Länsimaisen turismin puute ja rajoitettu kilpailu vaikuttaa myös yleiseen palvelutasoon.

Mitat ja painot

Algeriassa ovat voimassa samat mitat ja painot kuin Ranskassa. Sähköpistokkeet ovat saman eurooppalaisen standardin mukaisia kuin Suomessa. Sähkövirran epätasaisuuden takia elektronisten laitteiden kanssa suositellaan käytettäväksi virrantasaajaa.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ulkoasiainministeriö Afrikan- ja Lähi-idän osasto

Päivitetty 23.4.2019

© Suomen suurlähetystö, Alger | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot